Đến với Ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh

image 4
image 3
image 6 1

Hình ảnh Ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh

Các trang website của Trường Đại học Trà Vinh

Tham quan Trường Đại học Trà Vinh trực tuyến

Bài viết tiêu biểu

THÔNG BÁO

Về việc làm thủ tục đăng ký ở và gia hạn hợp đồng ở Ký túc xá năm học 2023 – 2024 (lần 2) Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-ĐHTV, ngày 01/06/2011 của Hiệu trưởng Đọc tiếp…

THÔNG BÁO

Về việc áp dụng hệ thống quản lý sinh viên nội trú tại Ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-ĐHTV, ngày 01/06/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đọc tiếp…

Địa chỉ

Ký túc xá, Trường Đại học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Trà Vinh

Số điện thoại

0294 3851 556
8:00- 17:00

Liên hệ hỗ trợ